پروژه های انجام شده در زمینه 400 هرتز

اینورتر 400 هرتز تکفاز با چگالی توان بالا

مشخصات

اینورتر 400 هرتز تکفاز 3KW

مشخصات

اینورتر 400 هرتز تکفاز 105KW

مشخصات

This post is also available in: English