چرا اینورتر سینوسی؟

اینورتر سینوسی

               

معرفی پارامتر سنجش  (THD)(total harmonic distortion)

این پارامتر یک پارامتر کیفی بوده و نمایانگرآن است که یک شکل موج یا سیگنال تا چه حد به شکل موج سینوسی نزدیک می‌باشد. مقدار THD بر حسب درصد بیان شده و هرچه میزان THD کمتر باشد شکل موج سینوسی دارای کیفیت بهتری می باشد. به طور مثال یک نوازنده ویولن را در نظر بگیرید؛ هر چه این فرد بتواند یک نت را صاف، بدون نویز و یا بدون صداهای مزاحم دیگر بنوازد آنگاه می‌توانیم بگوییم او سیگنالی با اعوجاج هارمونیکی کمتری تولید کرده است.
هارمونیک ها یک امر نامطلوب می باشند و بر روی دستگاه های الکترونیکی و الکتریکی (به جز لامپهای رشته ای یا همان بارهای مقاومتی) اثر نامطلوب میگذارند
پس هر چه مقدار THD کمتر باشد , مطلوبتر است و برعکس هر چه THD بیشتر باشد , سیگنالی نامطلوب خواهیم داشت.
موج سینوسی خالص که تولید آن تقریبا غیر ممکن است , THD  برابر صفر درصد دارد و موج مربعی THD ای برابر ۵۰ درصد دارا می باشد.

اعوجاج هارمونیک به جز بارهای مقاومتی , بر روی بارهای خازنی و سلفی و نیمه های ها تاثیر نامطلوب دارد و در بلند مدت , مشکل آفرین می شود.

انواع اینورتر:

اینورتر شبه سینوسی: بعضی از تولید کنندگان اینورتر با دستکاری مدار اینورتر موج مربعی , کمی موج را اصلاح میکنند که به مربعی اصلاح شده یا شبه سینوسی معروف هستند.
(Modified Sine Inverter) و این اعوجاج هارمونیک را به ۲۵ درصد کاهش میدهند , ولی باز این میزان بالا می باشد (با حد مجاز ۸ درصد).

اینورتر سینوسی کامل: این اینورترهای با استفاده از منابع تغذیه سوئیچینگ سیگنال DC را تدیل به AC نموده و تا حد امکان هارمونیکها را حذف می کنند. پس اگر استفاده دائم از اینورتر دارید باید حتما از مدلهای سینوسی استفاده کنید..

بررسی اثر اعوجاج:

اثر اعوجاج هارمونیک بر روی بارهای مقاومتی : مثل بخاری برقی و لامپهای پر مصرف رشته ای , برای این دسته از مصرف کننده ها مشکلی به وجود نمیاورند.
اثر اعوجاج هارمونیک بر روی بارهای سلفی : هر مصرف کننده ای که داخلش سیمپیچ به کار رفته است , مثل پنکه و انواع موتور AC و پمپها و ترانسهای هسته آهنی…این هارمونیکها موجب گرم شدن زیاد آنها شده و موجب تخریب لاکهای سیم مسی میشود , همچنین موجب لرزش غیر عادی در سیمها شده و سیمپیچها را سست میکند…
اثر اعوجاج هارمونیک بر روی بارهای خازنی : هر وسیله ای که داخلش خازن AC به کار رفته است , این هارمونیکها بر روی صفحات خازن تاثیر گذاشته و در بلند مدت انها را تخریب میکند….
مصرف کننده ها میتوانند دو یا ۳ حالت بالا را دارا باشند , مثلا هم سلفی و هم خارنی باشند… (بارهای ترکیبی)
همچنین اعوجاج هارمونیک بر روی نیمه هادی ها مثل دیود تاثیر گذاشته و آنها را در بلندمدت تخریب میکنند…